http://muzeumcieszyn.pl
. Drukuj Email
 
Zamówienie publiczne MC.D.211.4.2017 Drukuj Email

Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie zaprasza do wzięcia udziału w drugim nieograniczonym przetargu pisemnym - konkurs ofert, na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. T. Regera 6   z przeznaczeniem na prowadzenie punktu gastronomicznego – kawiarnia.

Czytaj więcej

 
ŚLĄSK CIESZYŃSKI W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM Drukuj Email

 Wystawa czynna od 19.10.2017 do 25.02.2018

Muzeum Śląska Cieszyńskiego posiada bogatą kolekcję eksponatów pochodzących z okresu międzywojennego. Na wystawie prezentowany jest wybór obiektów z tej kolekcji – są to eksponaty z Działu Fotografii, Historii oraz Kartografii, odnoszące się do lat 1920-1938 (wystawa nie tyka sytuacji po przejęciu Zaolzia w październiku roku 1938). Wystawa dotyczy całego Śląska Cieszyńskiego, od Białej po Ostrawicę, choć „ograniczyła się” tylko do eksponatów ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego, co spowodowało, że choćby akcentów czeskich jest niewiele. Powodem jest fakt, że Muzeum nie posiada obiektów pochodzących z okolic Frydku czy Ostrawy, związanych ze społecznością i kulturą czeską. A przy wielce ciekawej kolekcji rodzimej, wystawa skupiła się na niej właśnie.

Co zobaczyć można na wystawie?

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Wszechnica i dofinansowaniu wystawy przez Powiat Cieszyński, mogliśmy powiększyć prawie tuzin fotografii, z których większość wykonał Tadeusz Kubisz. Powiększenia powstały ze skanów szklanych negatywów, więc ich jakość jest wyjątkowa! Możemy przyjrzeć się rezydencji prezydenta RP na Zadnim Groniu, wiślańskiej willi Almira projektu Teodora Bursche, imponującemu kompleksowi sanatorium na Kubalonce, polskiemu schronisku na Kozubowej i niemieckiemu na Skałce, wiaduktowi w Głębcach, tzw. grażynkom, czyli szkołom budowanym z inicjatywy wojewody śląskiego Michała Grażyńskiego, polskim szkołom Macierzy Szkolnej w Czechosłowacji – tu prezentowana jest też wstęga do sztandaru szkoły Macierzy Szkolnej w Polskiej Ostrawie. Są pamiątki po stowarzyszeniach spożywczych ze Stonawy i Łazów. Większość fotografii ukazujących Zaolzie wykonał Leon Beer z Frysztatu. Magazyny opuściły sztandary stowarzyszeń weteranów i rezerwistów: z Hażlacha, Goleszowa, Dębowca i Cieszyna, „Siły” z Cieszyna i Cisownica czy też cieszyńskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jest tarcza z gwoździami do sztandaru z Pogwizdowa i tarcze pamiątkowe pomnika Wolności w Dziedzicach. W końcu obok sfotografowanego przez Tadeusza Kubisza, a zniszczonego przez hitlerowców, mauzoleum w Cierlicku na Żwirkowisku, znalazła się muzealna relikwia – w gablocie z lat 30. zamknięta jest kurtka porucznika Franciszka Żwirki, pozyskana z miejsca katastrofy w roku 1932.

Do zadumy nad tymi i wielu innymi eksponatami zapraszamy do 25 lutego 2018 do Galerii Wystaw Czasowych w godzinach otwarcia ekspozycji stałej.
                                         

Irena French

 
SPOTKANIA SZERSZNIKOWSKIE 2017 Drukuj Email

 Muzeum Śląska Cieszyńskiego serdecznie zaprasza na kontynuację cyklu wykładów o tematyce muzealnej prowadzonych przez pracowników Muzeum. Udział w wykładach jest bezpłatny. Wykłady odbywają się w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w ostatnią środę każdego miesiąca, z wyłączeniem lipca, sierpnia i grudnia, o godzinie 17.00

29.11.2017 - Irena Prengel-Adamczyk, Zapach drewna i kadzidła − prezentacja wirtualnego zwiedzania drewnianych kościołów Śląska Cieszyńskiego

Muzeum Śląska Cieszyńskiego wraz z Muzeum Těšínska w Czeskim Cieszynie realizuje od lutego 2017 r. projekt p.t. Kultura materialna i duchowa/Hmotná a duchovní kultura dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

W projekcie zaplanowano m.in. konserwacje zabytku ze zbiorów muzealnych oraz digitalizację kościołów drewnianych leżących na Śląsku Cieszyńskim. W ramach Spotkań Szersznikowskich zostaną zaprezentowane zabytki, które oba muzea poddały konserwacji oraz odbędzie się pokaz wirtualnego zwiedzania kościołów i kaplic drewnianych.

Program Spotkania Szersznikowskiego:
- historia trzech skrzydeł Retabulum z Puńcowa – Irena Prengel-Adamczyk
- o konserwacji skrzydeł z Puńcowa - Katarzyna Mrowiec
- portret barona Jerzego Fryderyka Bees z Chrostiny i jego konserwacja 
- krótka historia drewnianych kościołów na Śląsku Cieszyńskim – Irena Prengel-Adamczyk
- prezentacja wirtualnego zwiedzania - Sławomir Szewieczek i Krystian Firla
 

 
Cieszyn Drukuj Email

 Album wydany przez Przedsiębiorstwo Wydawnicze MODENA  w Cieszynie oraz Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Autorem zdjęć Cieszyna i Czeskiego Cieszyna jest Marian Dembiniok. Zdjęcia współczesne uzupełniono fotografiami archiwalnymi ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Obszerny wstęp do albumu napisał prof. Janusz Spyra a opisy zdjęć wykonał Mariusz Makowski. Album zawiera 112 stron, twardą okładkę i obwolutę i można go kupić w cenie 45 zł. w kasie Muzeum.

 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko