http://muzeumcieszyn.pl
. Drukuj Email
 
Od rogulki do bleandera Drukuj Email

 Wystawa czynna od 01.10.2014 do 30.11.2014

Spożywanie posiłków jest jedną z podstawowych biologicznych potrzeb człowieka. W jej zaspokojeniu pośredniczy kultura regulująca wiedzę i praktyki dotyczące tego, co można a czego nie można spożywać. Celem wystawy jest nie tyle samo pożywienie, co przedmioty związane z przygotowaniem, przechowywaniem i spożywaniem posiłków.

Praktyki związane z jedzeniem są jednym z najistotniejszych elementów każdej kultury. Odzwierciedlają one granice międzykulturowe, społeczne, regionalne, religijne, pokoleniowe. Pożywienie i posilanie się mają wymiar społeczno-kulturowy, symboliczny, inkluzyjny i ekskluzywny, ludyczny, świąteczny czy sakralny, ale mogą też stać się elementem doświadczenia turystycznego. O jego spożywaniu decydują wzory kulturowe, odpowiednie rytuały, zakazy i nakazy. Za jego pośrednictwem można wyrazić własną tożsamość, łączność z innymi ludźmi czy przedmiotem kultu religijnego. Jednocześnie jest jednym z obszarów dziedzictwa, który nieustannie ulega przeobrażeniom i zapożyczeniom.

Wystawa ma pokazać, jak na przestrzeni ostatnich kilku czy kilkunastu dziesięcioleci przeobraziła się kuchnia oraz stanowiące jej wyposażenie przedmioty, pośredniczące w przygotowaniu produktów, półproduktów, całych posiłków czy dań oraz samej czynności spożywania.

 

 
SPOTKANIA SZERSZNIKOWSKIE 2014 Drukuj Email

 Muzeum Śląska Cieszyńskiego zaprasza serdecznie wszystkich chętnych na cykl wykładów o tematyce muzealnej prowadzonych przez pracowników muzeum. Udział w wykładach jest bezpłatny. Wykłady będą miały miejsce w Muzeum Śląska Cieszyńskiego o godzinie 17.00, w ostatnią środę każdego miesiąca, z wyłączeniem lipca, sierpnia i grudnia.

29.10.2014 – „Poznajmy naszych przodków - Słowianie na Śląsku Cieszyńskim” - mgr Zofia Jagosz-Zarzycka

 

Czytaj więcej...
 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko