http://muzeumcieszyn.pl
. Drukuj Email
 
Prosimy nie dotykać eksponatów!  dawne zdjęcia ekspozycji muzeum Drukuj Email

 Wystawa czynna od 10.04.2014 do 04.05.2014

Muzeum Śląska Cieszyńskiego zaprasza na wystawę pod tytułem „Prosimy nie dotykać eksponatów! – dawne zdjęcia ekspozycji muzeum”.

Oto kila słów od kuratora wystawy - Mariusza Makowskiego:

Cieszyńskie muzeum może poszczycić się dziejami sięgającymi dwustu jedenastu lat.  W swojej historii eksponowało zbiory w różnych pomieszczeniach i aranżacjach, komponowanych zgodnie z duchem czasów. W zbiorach działu fotografii zachowało się szereg zdjęć ukazujących ekspozycję cieszyńskiego muzeum od końca XIX wieku po czasy współczesne. Możemy na nich prześledzić różne typy ekspozycji muzealnych i ich ewolucji w ciągu stulecia. Wspólnym elementem łączącym różne ekspozycje cieszyńskiego muzeum zawsze było i jest po dzień dzisiejszy nieśmiertelne, muzealne ostrzeżenie „Prosimy nie dotykać eksponatów”.

 
NOWE NABYTKI MUZEUM Drukuj Email

 Wystawa czynna od 05.04.2014 do 04.05.2014

Na wystawie zaprezentowane zostaną eksponaty, które przekazane zostały do zbiorów poszczególnych działów Muzeum Śląska Cieszyńskiego w formie darów w ciągu ostatnich pięciu lat. Dzięki hojności ofiarodawców zbiory Muzeum powiększyły się o niezwykle ciekawe obiekty w większości pochodzące z terenu Śląska Cieszyńskiego.

 
Najpiękniejsze magnolie kwitną w Cieszynie Drukuj Email

 Szósta edycja corocznego konkursu poetyckiego związana ze świętem kwitnących magnolii, którego pomysłodawczynią była w roku 2005 mieszkanka Wisły Malinki - historyczka sztuki Danuta Cieślar–Pawłowicz.

Regulamin „VI Otwartego Konkursu Poetyckiego im. Danusi Pawłowicz” 2014

1. Polifarb-Market sp. z o.o., Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz Paté Media w ramach akcji „Najpiękniejsze Magnolie Kwitną w Cieszynie” ogłaszają „VI Otwarty Konkurs Poetycki im. Danusi Pawłowicz”.

2. Temat wierszy jest dowolny w bardzo krótkiej formie poetyckiej (np. haiku).

3. Konkurs jest otwarty i może w nim brać udział każdy.

4. Uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie trzy nie publikowane wiersze w dwóch egzemplarzach w osobnej kopercie, podpisane godłem. Do wierszy powinien dołaczyć drugą zamkniętą kopertę opisaną godłem (nazwa, piktogram, symbol itp.) a w niej swoje dane tzn.: godło, imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy i zgodę na publikację wierszy w mediach.

5. Wiersze i koperty z godłem można przesyłać na adres lub składać w sekretariacie Muzeum Śląska Cieszyńskiego, ul. Regera 6, 43-400 Cieszyn, do dnia 30 czerwca 2014 roku.

6. Jury przyzna jedną nagrodę w wysokości 1200,- zł ufundowaną przez głównego sponsora akcji, firmę Polifarb Market z Cieszyna oraz dwa wyróżnienia ufundowane przez firmę Paté Media z Bielska–Białej.

7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Polifarb Market i Paté Media.

8. Decyzja jury o przyznaniu nagrody jest ostateczna.

9. O decyzji jury i terminie wręczenia nagród organizatorzy poinformują nagrodzonych telefonicznie lub listownie oraz na stronie www.najpiekniejszemagnolie.pl dnia 29 sierpnia 2014 r.

10. Na pytania związane z konkursem odpowiada sekretarz konkursu pod tel. 606 69 15 13

 
SPOTKANIA SZERSZNIKOWSKIE 2014 Drukuj Email

 Muzeum Śląska Cieszyńskiego zaprasza serdecznie wszystkich chętnych na cykl wykładów o tematyce muzealnej prowadzonych przez pracowników muzeum. Udział w wykładach jest bezpłatny. Wykłady będą miały miejsce w Muzeum Śląska Cieszyńskiego o godzinie 17.00, w ostatnią środę każdego miesiąca, z wyłączeniem lipca, sierpnia i grudnia.

30.04.2014 – „Habani i ich ceramika w zbiorach muzeum” – Irena Adamczyk
Czytaj więcej...
 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko