http://muzeumcieszyn.pl
. Drukuj Email
 
W cieniu jednostki. Kult Stalina na Górnym Śląsku (19451956) Drukuj Email

 Wystawa czynna od 22.07.2015 do 30.09.2015

 Organizatorami wydarzenia są: Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Celem, który postawili przed sobą autorzy wystawy „W cieniu jednostki…”, jest ukazanie różnorodnych form oddziaływania na społeczeństwo regionu w celu zaszczepienia i ugruntowania powszechnego przekonania o roli i znaczeniu sowieckiego dyktatora. Kreacją jego wizerunku zajmowała się przede wszystkim zhierarchizowana partia, korzystająca z pomocy organizacji społecznych, administracji i środków masowego przekazu. Różnorodne formy bałwochwalczego kultu Stalina były propagowane od chwili wkroczenia na Górny Śląsk Armii Czerwonej. W następnych latach wkraczały one w kolejne sfery życia mieszkańców, by osiągnąć swe apogeum po śmierci tyrana w marcu 1953 r., kiedy podjęto decyzję o bezprecedensowej zmianie nazwy Katowic na Stalinogród.

Na wystawę składa się 20 plansz, na których przedstawiono zdjęcia, pocztówki, dokumenty, afisze i elementy propagandy wizualnej z epoki. Nie zapomniano również o próbach oporu przeciwko stalinizacji. Wystawę wzbogacono o  kilka elementów ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

Autorami ekspozycji są: dr Adam Dziuba i dr Bogusław Tracz (OBEP Katowice) oraz Justyna Pawlas (Muzeum Historii Katowic), we współpracy z pracownikami Archiwum Państwowego w Katowicach.

 
Secesja  początek nowej epoki Drukuj Email

 Wystawa czynna od 18.06.2015 do 27.09.2015 - Sala Rzymska

Secesja, z łacińskiego seccesio czyli odejście, to styl w sztuce europejskiej, który kształtował się w latach osiemdziesiątych XIX wieku, dojrzałą formę przybrał w latach dziewięćdziesiątych, a szczyt popularności osiągnął po Wystawie Światowej w Paryżu w 1900 roku.

Przez przeciwników secesja bywa określana jako koniec pewnej epoki, sposób na oderwanie człowieka od otaczających go problemów socjalnych narastających w tym czasie. Zwolennicy natomiast uważają ją za początek nowej epoki i powrotu do natury. Wysokiej jakości wyroby rzemieślnicze, również w postaci przedmiotów codziennego użytku, ich piękno i szlachetny materiał miały na powrót przybliżyć industrialnemu społeczeństwu przyrodę.

Secesja przejawiła się głównie w rzemiośle artystycznym, architekturze, architekturze wnętrz, rzeźbie i grafice. Jej charakterystycznymi cechami są płynne, faliste linie, ornament roślinny i geometryczny, inspiracje sztuką japońską, swobodne układy kompozycyjne, asymetria, płaszczyznowość i linearyzm oraz subtelna pastelowa kolorystyka. Rozpowszechnienie tego stylu w całej Europie spowodowało wykształcenie się jego narodowych odmian począwszy od francuskiej i angielskiej z dominacją elementów roślinnych, poprzez geometryczną charakterystyczną dla secesji wiedeńskiej, aż po prawie abstrakcyjną spotykaną we Francji i Belgii.

Na wystawie, która prawie w całości składa się z zabytków wypożyczonych z prywatnej kolekcji pokazujemy wyroby rzemiosła artystycznego najwyższej klasy: szkło czeskie i francuskie, wyroby metalowe niemieckie i austriackie oraz ekskluzywne wyroby z drewna palisandrowego z mosiężna inkrustacją.

Wystawa czynna w godzinach otwarcia muzeum.

 
Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych. Śląsk Cieszyński w latach 1918-1945 Drukuj Email

 Posiadamy w sprzedaży dawno oczekiwany VI już tom „Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych. Śląsk Cieszyński w latach 1918-1945”

Przekazany w ręce czytelników tom dotyczy okresu od zakończenia I wojny światowej do II wojny światowej w 1945 roku. Niniejszy tom ilustruje wiele ważnych spraw nie tylko dla rejonu śląska cieszyńskiego ale i dla całej ówczesnej Europy.  Przedstawione przez historyków wydarzenia okresu 1918-1920 dotyczą nie jednej państwowości jak w poprzednich tomach, lecz dwóch -polskiej i czechosłowackiej. Szereg przedziałów czasowych został opatrzony każdorazowo  krótkim wprowadzeniem w historię polityczną, społeczną, kulturową regionu.

Serdecznie zapraszamy do nabycia publikacji  VI Tomu  w naszej Kasie Muzeum w cenie 75zł . Oferujemy w sprzedaży również poprzednie części monografii Śląska Cieszyńskiego (Tom I- 30 PLN,  Tom III- 60 PLN, Tom IV- 60 PLN, Tom V-75 PLN)

 

Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych. Tom 6

Red. Idzi Panic

Śląsk Cieszyński w latach 1918-1945

Red. Krzysztof Nowak

Wydawca : Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015

ss. 535: il., mapy

Format B5

Oprawa twarda

Bibliogr., indeks

ISBN 978-83-935147-5-5

Cena: 75 PLN

 
SPOTKANIA SZERSZNIKOWSKIE Drukuj Email

 Muzeum Śląska Cieszyńskiego zaprasza serdecznie wszystkich chętnych na cykl wykładów o tematyce muzealnej prowadzonych przez pracowników muzeum. Udział w wykładach jest bezpłatny. Wykłady będą miały miejsce w Muzeum Śląska Cieszyńskiego o godzinie 17.00, w ostatnią środę każdego miesiąca, z wyłączeniem lipca, sierpnia i grudnia.

30.09.2015  –     Mappa Geographica Regni Bohemiae Johanna Christopha Müllera – Maksymilian Kapalski

 

Czytaj więcej...
 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko