http://muzeumcieszyn.pl
. Drukuj Email
 
Uroczystość z okazji 400-lecia pielgrzymki Księcia Adama Wacława do Kalwarii Zebrzydowskiej Drukuj Email

 Marian Dembiniok - Dyrektor Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Kierownictwo Kalwaryjskiej Asysty Cieszyńskiej i Stowarzyszenie „Rotunda” zapraszają w dniu 12 września 2014 r. do udziału w uroczystości z okazji 400-lecia pielgrzymki Księcia Adama Wacława do Kalwarii Zebrzydowskiej

g. 15.00 - Msza Św. w kościele Sw. Marii Magdaleny, Plac Dominikański

g. 16.30 - Otwarcie wystawy „Cieszyńskie pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej”, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, ul. T. Regera 6, Sala Rzymska, II p.

g. 17.30 - Spotkanie uczestników asysty w Domu Narodowym, Rynek 12

 
SPOTKANIA SZERSZNIKOWSKIE 2014 Drukuj Email

 Muzeum Śląska Cieszyńskiego zaprasza serdecznie wszystkich chętnych na cykl wykładów o tematyce muzealnej prowadzonych przez pracowników muzeum. Udział w wykładach jest bezpłatny. Wykłady będą miały miejsce w Muzeum Śląska Cieszyńskiego o godzinie 17.00, w ostatnią środę każdego miesiąca, z wyłączeniem lipca, sierpnia i grudnia.

24.09.2014 – „Kto zjada ostatki...czyli kulturowy wymiar pożywienia (przeszłość współczesność)” – dr Grzegorz Studnicki

 

Czytaj więcej...
 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko