http://muzeumcieszyn.pl
. Drukuj Email
 
Artystyczne zbiory z archiwum hrabiów Saint-Genois a'Anneaucourt Drukuj Email

 Wystawa czynna od 6.10.2016 do 30.10.2016 Sala Rzymska

W 2005 roku Gmina Jaworze wraz z Muzeum Śląska Cieszyńskiego otrzymały w formie depozytu cenne archiwum hrabiów Saint-Genois d’Anneaucourt z Jaworza. Obejmuje ono 90 jednostek archiwalnych (8.200 stron), gromadzących dokumenty genealogiczne, majątkowe,  prawne, administracyjne i osobiste wielu generacji tego hrabiowskiego rodu i rodzin spokrewnionych.

Archiwum to, gromadzone przez Saint-Genois od średniowiecza, pomnażane było w wiekach następnych. Przemieszczało się wraz z przedstawicielami tego rodu poprzez liczne majątki i siedziby, które posiadali, by w końcu XVIII wieku znaleźć się w Jaworzu.  Po sprzedaży Jaworza w 1906 roku przewiezione zostało do Austrii, gdzie odziedziczone zostało przez potomków rodu w linii żeńskiej. Na powrót scalone, decyzją ich, zostało w 2005 roku przekazane Gminie Jaworze i cieszyńskiemu Muzeum.

W końcu 2015 roku Archiwum hrabiowskie wzbogaciło się o kolejny niezwykle cenny dar jednej z potomkiń rodu, tym razem złożony z eksponatów o charakterze artystycznym. Znajdują się wśród nich portrety członków rodu Saint-Genois, rysunki i akwarele oraz przedmioty rzemiosła artystycznego.

 Dar ten dał asumpt do zorganizowania niezwykłej wystawy prezentującej nowe nabytki oraz inne dzieła sztuki zachowane w Archiwum, ukazujące artystyczne zainteresowania hrabiowskiej rodziny. Na wystawie zaprezentowane zostaną w pierwszym rzędzie, wykonane różnymi technikami,  wizerunki członków rodu Saint-Genois od XVIII do XX w., stanowiące specyficzny zbiorowy portret tej arystokratycznej rodziny. Wśród darowanych eksponatów znalazł się niezwykle interesujący szkicownik zawierający akwarele i rysunki hrabiny Gabrieli Saint-Genois d’Anneaucourt z domu Solberg-Stolberg. Te pełne uroku biedermeierowskie miniatury ukazują życie codzienne w pałacach w Jaworzu i Paskowie, będąc swoistego rodzaju autoportretem tej zwyczajnej w gruncie rzeczy rodziny.

Wystawa wzbogacona została kilkunastoma szlacheckimi dyplomami i wizerunkami herbów o niezwykłych walorach artystycznych. Wskazywały one i określały status rodu i jego miejsce w strukturze społecznej. Dopełniają wystawę przedmioty rzemiosła artystycznego, jakimi na co dzień otaczała się hrabiowska rodzina, a wśród nich specjalnie wypożyczona XIX-wieczna srebrna zastawa toaletowa i rodowe koronki należące do Marii del Pilar Saint-Genois d’Anneaucourt.

Zgromadzone na tej wystawie eksponaty układają się w pasjonującą opowieść o tym, jak różnorodne i niekiedy zaskakujące były artystyczne zainteresowania tej niepospolitej hrabiowskiej rodziny.

 
Z Marksem bez Boga Drukuj Email

 Wystawa czynna od 09.09.2016 do 30.09.2016

 
Zrób to sam Drukuj Email

 Wystawa czynna od 24.06.2016 do 30.09.2016

Wspomniane w tytule wystawy „zrób to sam” należy rozumieć jako, formę aktywności ludzkiej będącej odpowiedzią na „potrzebę chwili”. Od tysiącleci człowiek nieustannie rozwiązuje różne problemy oraz tworzy przedmioty (np. odzież, narzędzia, pojazdy), które pozwalają zaspokoić jego oraz bliskim mu osobom (rodzinie, sąsiadom, znajomym) potrzeby. Ta nie tak bardzo odległa czasie oraz współczesna idea „zrób to sam” może się przejawiać w postaci samodzielnie i amatorsko wykonywanych elementach garderoby, zabawkach, produktach spożywczych, przedmiotach, sprzętach gospodarczych czy urządzeniach mechanicznych elektrycznych konstruowanych bądź naprawianych na własną rękę” w domowych lub – „przy okazji” - zakładowych warsztatach.

Na ową codzienną zaradność, służącą m.in. wydłużeniu „żywotności” pewnych dóbr, składają się wiedza oraz powiązane z nią praktyki, narzędzia (np. igła do repasacji pończoch lub skarpet) a także wykorzystywane materiały (np. części pochodzące z zakładów pracy, stare elementy garderoby, zużyte pojemniki lub inne stare urządzenia). Rezultatem wspomnianych działań są niejednokrotnie własnoręcznej konstrukcji pojazdy mechaniczne (np. tak zwane „łunochody” lub „papaje”), kosiarki, urządzenia stolarskie, cyrkularki, wiertarki, pralki, szatkownice do kapusty, młynki do zboża, grillujące urządzenia, wózki, ozdobne (wykonane z różnych komponentów) bramy czy furtki prowadzące do posesji a także regały, półki lub inne rozwiązania zabezpieczające przed kradzieżą bądź służące odpowiedniemu przechowywaniu rzeczy, makatki kuchenne, haftowana pościel, chustki, zakładki do książek, koszyczki na szklanki…

 
Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego Drukuj Email

 W dniu 25.05.2016 otrzymaliśmy prestiżową nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2015 w kategorii „dokonania z zakresu konserwacji”, za przywrócenie do świetności zabytkowego pojazdu pogrzebowego ze zbiorów muzeum. Cieszyński wóz pogrzebowy pochodzi z końca XIX wieku i był eksploatowany przez cieszyńska firmę Concordia, należącą od 1901 r. do rodziny Skudrzyków. Karawan towarzyszył wielu cieszyńskim osobistościom w ich ostatniej drodze na cieszyński cmentarz. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku został zakupiony przez muzeum i po wielu perypetiach związanych z przechowywaniem doczekał się pełnej konserwacji, dzięki wsparciu finansowemu Burmistrza Cieszyna, poprzedniej kadencji, Mieczysława Szczurka . Prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne prowadził Pan Wacław Pieczonka z Cieszyna, a nadzór konserwatorski pełniła Pani Katarzyna Mrowiec z Żywca. Duże wsparcie organizatorskie i logistyczne otrzymaliśmy od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie, kierowanego przez Dyrektora Józefa Szygudę. Wszystkim zaangażowanym w prace przy karawanie serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Zgodnie z umową podpisaną  z Miastem Cieszyn, każdego roku w dniu 1 listopada karawan będzie eksponowany na  Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie.

 
SPOTKANIA SZERSZNIKOWSKIE Drukuj Email

 Muzeum Śląska Cieszyńskiego zaprasza serdecznie wszystkich chętnych na cykl wykładów o tematyce muzealnej prowadzonych przez pracowników muzeum. Udział w wykładach jest bezpłatny. Wykłady będą miały miejsce w Muzeum Śląska Cieszyńskiego o godzinie 17.00, w ostatnią środę każdego miesiąca, z wyłączeniem lipca, sierpnia i grudnia.

26.10.2016 - Irena Prengel-Adamczyk, Dawna sztuka sakralna w zbiorach MŚC.

Czytaj więcej...
 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko