http://muzeumcieszyn.pl
. Drukuj Email
 
Cieszyński przekładaniec... czyli co z tą tradycją? Drukuj Email

 Zachęcamy m.in. do tego, żeby osoby wybierające się na "Cieszyński przekładaniec" zabrały ze sobą pozbawione nadruków, bawełniane, jasne koszulki (t-shisrty), które mogą posłużyć podczas towarzyszących imprezie warsztatów.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość niewielkich zmian w programie imprezy.

 
DAWNO TEMU NA GRANICY Drukuj Email

Wystawa czynna od 27.06.2014 do 14.09.2014

 Z okazji 10 rocznicy przystąpienia Polski i Czech do Unii Europejskiej Muzeum Śląska Cieszyńskiego przygotowało wystawę przypominającą czasy niedawne, a jednocześnie na tyle odległe, że wiele osób zapomniało lub w ogóle nie pamięta o okresie, kiedy Cieszyn i Czeski Cieszyn dzieliły budynki celne, a przejście na drugą stronę Olzy było prawie sukcesem.

Na wystawie zostały pokazane pamiątki związane z cieszyńskimi przejściami granicznymi, m.in. dawne paszporty, przepustki, zaproszenia i inne dokumenty uprawniających do przekroczenia granicy, mundury służb celnych i wojskowych, fotografie mostów istniejących i tych, których już nie ma, rarytasy z przemytu.  


 
SPOTKANIA SZERSZNIKOWSKIE 2014 Drukuj Email

 Muzeum Śląska Cieszyńskiego zaprasza serdecznie wszystkich chętnych na cykl wykładów o tematyce muzealnej prowadzonych przez pracowników muzeum. Udział w wykładach jest bezpłatny. Wykłady będą miały miejsce w Muzeum Śląska Cieszyńskiego o godzinie 17.00, w ostatnią środę każdego miesiąca, z wyłączeniem lipca, sierpnia i grudnia.

24.09.2014 – „Kto zjada ostatki...czyli kulturowy wymiar pożywienia (przeszłość współczesność)” – dr Grzegorz Studnicki

 

Czytaj więcej...
 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko