http://muzeumcieszyn.pl
. Drukuj Email
 
Cieszyn w latach I wojny światowej Drukuj Email

Wystawa czynna od 16.12.2015 do 28.02.2016

Zapraszamy do obejrzenia wystawy „Cieszyn w latach I wojny światowej”, której podtytuł brzmieć winien „I wojna światowa w zbiorach Muzeum Śląska Cieszyńskiego”. Zaprezentowane zostały na niej najciekawsze i najcenniejsze eksponaty związane z okresem Wielkiej Wojny, pośród nich między innymi pamiątki po cieszyńskich pułkach: szarfy sztandarowe oraz trąbki sygnałowe 100. Pułku Piechoty Austro-Węgier oraz 31. Pułku Strzelców (dawnego 31. Pułku c.k. Landwehry). Na haftowanych w Wiedniu szarfach z 1917 roku widnieją herby miast wyznaczających okręg rekrutacyjny tychże pułków: Cieszyn, Strumień, Skoczów, Bogumin, Nowy Jiczyn, Morawska Ostrawa, Mistek, Jabłonków, Frydek, Frysztat i Bielsko. W latach 1914-18 armia austriacka powołała w swe szeregi ze Śląska Cieszyńskiego około 40 tysięcy mężczyzn. Pośród kilku tysięcy poległych odnajdziemy prawie 400 mieszkańców Cieszyna. To dla nich, okaleczonych przez wojnę, oraz dla osieroconych przez nich rodzin organizowano zbiórki pieniędzy. Ta najsłynniejsza miała miejsce przy okazji odsłonięcia cieszyńskiej Tarczy Obronnej w sierpniu 1915 roku. Tarcza z gwoździami niestety nie zachowała się, ale dokumentacja fotograficzna tego wydarzenia jest imponująca! Z kolei wyjątkowy ze wszech miar jest sporych rozmiarów obraz z żołnierską mogiłą, przy której modli się kilku towarzyszy broni oraz wdowa z dziećmi. Napis zachowany na ramie tego obrazu przywołuje jedną ze zbiórek funduszy na inwalidów i wdowy po żołnierzach 100. Pułku z 1915 roku. Podobnym celom służył medal wybity i sprzedawany przez cieszyński oddział Towarzystwa Srebrnego Krzyża, z portretem arcyksięcia Fryderyka Habsburga, ostatniego księcia cieszyńskiego, na awersie, oraz widokiem jego cieszyńskiego zamku na rewersie. Medal ten upamiętniał jego nominację na feldmarszałka po zamachu w Sarajewie. Na wystawie, obok brązowej i srebrnej wersji tego medalu, jest też jego oryginalny gipsowy model projektu Helene Scholz.

 

Czytaj więcej...
 
SPOTKANIA SZERSZNIKOWSKIE Drukuj Email

 Muzeum Śląska Cieszyńskiego zaprasza serdecznie wszystkich chętnych na cykl wykładów o tematyce muzealnej prowadzonych przez pracowników muzeum. Udział w wykładach jest bezpłatny. Wykłady będą miały miejsce w Muzeum Śląska Cieszyńskiego o godzinie 17.00, w ostatnią środę każdego miesiąca, z wyłączeniem lipca, sierpnia i grudnia.

24.02.2016 - Łucja Brzeżycka, Anna Fedrizzi Szostok, O konserwacji XVII – wiecznego Globusa Nieba Willema Janszoona Blaeu.

Czytaj więcej...
 
Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych. Śląsk Cieszyński w latach 1945-2015 Drukuj Email

Prezentujemy Państwu VII już tom „Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych. Śląsk Cieszyński w latach 1945-2015”

„Przekazany w ręce czytelnika tom dotyczy  więc wydarzeń, w których uczestniczyliśmy także my sami. Podobnie jak przy omawianiu lat między wojennych 1920-1938-1939, przy opisywaniu dziejów drugiej połowy XX i XXI wieku koniecznym stało się prowadzenie narracji w odniesieniu nie do jednej, lecz do dwóch państwowości-polskiej i czechosłowackiej/czeskiej, w  granicach których po 1945 roku znalazł się nasz region w wyniku kolejnego podziału po zakończeniu II wojny światowej. Zawartość siódmego tomu obejmuje więc przede wszystkim problematykę dotycząca funkcjonowania regionu w komunistycznym Bloku Wschodnim jak i zarys pierwszych lat odrodzenia demokracji obywatelskiej po 1989 roku”  [wstęp: Krzysztof Nowak]

Serdecznie zapraszamy do nabycia publikacji  VII Tomu  w naszej Kasie Muzeum w cenie 80 zł. Oferujemy w sprzedaży również poprzednie części monografii Śląska Cieszyńskiego (Tom I- 30 PLN,  Tom III- 60 PLN, Tom IV- 60 PLN, Tom V-75 PLN, VII-75 PLN)

Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych. 7

Red. Krzysztof Nowak

Śląsk Cieszyński w latach 1945-2015

Wydawca : Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015

Format B5

Oprawa twarda

Bibliogr., indeks

ISBN 978-83-935147-9-3

Cena: 80 PLN

 

 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko